به سایت رسمی شرکت دریا پالا خوش آمدید

ArabicEnglishPersian

پست 230 کیلو ولت سبزآب اندیمشک  

slide-2feca5b

واحد پروژه:

انتقال نیرو

نام پروژه:

پست 230 کیلو ولت سبزآب اندیمشک  

کارفرما:

برق منطقه ای خوزستان

شرح:

خدمات نظارت کارگاهی عملیات ساختمانی تکمیلی پست 230 کیلوولت سبزآب اندیمشک