به سایت رسمی شرکت دریا پالا خوش آمدید

پستهای برق رشت مرکزی و منطقه آزاد انزلی

slide-2feca5b

واحد پروژه:

انتقال نیرو

نام پروژه:

پستهای 20/63 کیلو ولت GIS رشت مرکزی و منطقه آزاد انزلی

کارفرما:

برق منطقه ای گیلان

شرح:

خدمات مهندسی پستهای 20/63 کیلوولت GIS رشت مرکزی و منطقه آزاد انزلی