به سایت رسمی شرکت دریا پالا خوش آمدید

ArabicEnglishPersian

خدمات فنی و مهندسی و همیاری فنی

slide-2feca5b
slide-f145459

واحد پروژه:

واحد پالایشگاه نفت و گاز

نام پروژه:

خدمات فنی و مهندسی و همیاری فنی

کارفرما:

شرکت پتروشیمی بندر امام

شرح:

خدمات طراحی و مهندسی برای پروژه های بازسازی و
نوسازی شرکت فرآورش در قالب دستور کارهای جداگانه به
مدت حدود قریب به ده سال در حوزه بهره برداری