به سایت رسمی شرکت دریا پالا خوش آمدید

خط لوله حدفاصل دهگالن-میاندوآب

slide-2feca5b
slide-f145459

واحد پروژه:

خطوط انتقال نفت و گاز

نام پروژه:

خط لوله حدفاصل دهگالن-میاندوآب

کارفرما:

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شرح:

نظارت کارگاهی و عالیه؛ انجام خدمات مشاوره نظارت عالیه و
کارگاهی پروژه احداث خط لوله ”56 نهم سراسری
حدفاصل دهگالن – میاندوآب قطعه اول