به سایت رسمی شرکت دریا پالا خوش آمدید

تقویت خط لوله گاز تهران- قم-پارچین

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-240cac4

واحد پروژه:

خطوط انتقال نفت و گاز

نام پروژه:

تقویت خط لوله گاز تهران- قم-پارچین

کارفرما:

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شرح:

طراحی خط لوله 56 اینچ تقویتی تهران و از قم به پارچین خط لوله یازدهم سراسری گاز