به سایت رسمی شرکت دریا پالا خوش آمدید

ArabicEnglishPersian

طراحی پایه خط لوله ری -اشتهارد

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-240cac4

واحد پروژه:

خطوط انتقال نفت و گاز

نام پروژه:

طراحی پایه خط لوله ری -اشتهارد

کارفرما:

شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران

شرح:

طراحی پایه خطوط لوله ”16 فرآورده ری – اشتهارد، خط لوله ”12 فرآورده انشعابی از خط فوق تا نیروگاههای پرند و رودشور، ادامه خط لوله ”8 نفت کوره ری – منتظر قائم حد فاصل نیروگاه منتظر قائم تا انبار اشتهارد و تأسیسات ابتدائی و انتهائی مربوط به خطوط فوق ”16 و ”12 و همچنین طراحی پایه مرکز انتقال نفت خط ”10 فرآورده ری – کرج