به سایت رسمی شرکت دریا پالا خوش آمدید

ArabicEnglishPersian

تقویت فشار گاز آرادان

slide-2feca5b
slide-f145459

واحد پروژه:

خطوط انتقال نفت و گاز

نام پروژه:

تقویت فشار گاز آرادان

کارفرما:

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شرح:

نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه تقویت فشار گاز آرادان