به سایت رسمی شرکت دریا پالا خوش آمدید

مشاوره طراحی پست شرکت فولاد خوزستان

slide-2feca5b
slide-6c41f02

واحد پروژه:

انتقال نیرو

نام پروژه:

مشاوره طراحی پست شرکت فولاد خوزستان

کارفرما:

شرکت فولاد خوزستان

شرح:

انجام خدمات مهندسی

  • خدمات مشاوره طراحی پست 230 کیلوولت شرکت فولاد خوزستان