به سایت رسمی شرکت دریا پالا خوش آمدید

طرح توسعه میدان نفتی منصوری

slide-2feca5b

واحد پروژه:

تأسیسات بالادستی روزمینی

نام پروژه:

طرح توسعه میدان نفتی منصوری

کارفرما:

شرکت مهندسی و توسعه نفت

شرح:

خدمات مشاوره و مهندسی و نظارت کارگاهی توسعه میدان نفتی منصوری