به سایت رسمی شرکت دریا پالا خوش آمدید

طراحی و نظارت بر خطوط آب و نمک واحد آلکالی

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

واحد پروژه:

واحد پالایشگاه نفت و گاز

نام پروژه:

طراحی و نظارت بر خطوط آب و نمک واحد آلکالی

کارفرما:

شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام

شرح:

  • طراحی و نظارت بر خطوط آب و نمک واحد آلکالی (6003)؛

نظارت بر اجرای لوله کشی