به سایت رسمی شرکت دریا پالا خوش آمدید

سیستم فرازآوری مصنوعی مخزن بنگستان

slide-2feca5b
slide-6c41f02

واحد پروژه:

تأسیسات بالادستی روزمینی

نام پروژه:

مطالعات سیستم فرازآوری مصنوعی مخزن بنگستان منصوری

کارفرما:

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرح:

مطالعات انکان سنجی و طراحی پایه