به سایت رسمی شرکت دریا پالا خوش آمدید

خطوط لوله انتقال کارخانجات گاز و گاز مایع گچساران-بی بی حکیمه

slide-2feca5b

واحد پروژه:

خطوط انتقال نفت و گاز

نام پروژه:

خطوط لوله انتقال مایعات گازی کارخانجات گاز و گاز مایع گچساران-بی بی حکیمه

کارفرما:

شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED)

شرح:

  • خطوط لوله انتقال مایعات گازی کارخانجات گاز و گاز مایع 1200 و 1300 به طول تقریبی 155 کیلومتر گچساران – بی بی حکیمه (01-6005)

مسیریابی و تعیین مسیر نهایی، انجام عملیات نقشه برداری، مطالعات مکانیک خاک، طراحی مقدمات و طراحی تفضیلی، تهیه نقشه های اجرایی و اسناد مناقصه