به سایت رسمی شرکت دریا پالا خوش آمدید

خدمات فنی و مهندسی و مطالعاتی پتروشیمی بندر امام

slide-2feca5b

واحد پروژه:

واحد پالایشگاه نفت و گاز

نام پروژه:

خدمات فنی و مهندسی و مطالعاتی

کارفرما:

شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام

شرح:

خدمات طراحی و مهندسی برای پروژه های بازسازی و نوسازی شرکت های فرعی (فرآورش-کیمیا- بسپاران- آب نیرو- خوارزمی) در قالب 90 دستور کار جداگانه