به سایت رسمی شرکت دریا پالا خوش آمدید

توسعه برق شرکت فولاد خوزستان

slide-2feca5b

واحد پروژه:

انتقال نیرو

نام پروژه:

توسعه برق شرکت فولاد خوزستان

کارفرما:

شرکت فولاد خوزستان

شرح:

خدمات مهندسی و طراحی تفصیلی بخش برق رسانی؛

خدمات مشاوره برای طرحهای توسعه برق و سایر خدمات مهندسی مورد نیاز شرکت فولاد خوزستان