به سایت رسمی شرکت دریا پالا خوش آمدید

تصفیه خانه فاضلاب کیش

slide-2feca5b

واحد پروژه:

تأسیسات آب و فاضلاب

نام پروژه:

تصفیه خانه فاضلاب کیش

کارفرما:

شرکت آب و برق کیش

شرح:

طراحی و نظارت بر اجرای سه واحد تصفیه خانه فاضلاب کیش بظرفیت 3´300m3/day ”جزیره کیش“