به سایت رسمی شرکت دریا پالا خوش آمدید

بهینه سازی سیستم های کنترل و اندازه گیری

slide-2feca5b

واحد پروژه:

تأسیسات بالادستی رو زمینی

نام پروژه:

بهینه سازی سیستم های کنترل و اندازه گیری

کارفرما:

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرح:

مطالعات مهندسی مقدماتی و تهیه بسته مهندسی بهینه سازی سیستمهای کنترل و اندازه گیری واحدهای بهره برداری، نمکزدایی تقویت فشار و گازو گاز مایع و سیستم کنترل و نظارت مرکزی تأسیسات با همکاری شرکت Tebodin