به سایت رسمی شرکت دریا پالا خوش آمدید

ArabicEnglishPersian

Projects

ادامه مطلب
خدمات فنی و مهندسی و مطالعاتی پتروشیمی بندر امام

خدمات فنی و مهندسی و مطالعاتی پتروشیمی بندر امام

ادامه مطلب
انجام و ارائه هرگونه خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز کار فرما

انجام و ارائه هرگونه خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز کار فرما

ادامه مطلب
خطوط لوله انتقال کارخانجات گاز و گاز مایع گچساران-بی بی حکیمه

خطوط لوله انتقال کارخانجات گاز و گاز مایع گچساران-بی بی حکیمه

ادامه مطلب
احداث تصفیه خانه صنعتی و بهداشتی شرکت نفت پارس

احداث تصفیه خانه صنعتی و بهداشتی شرکت نفت پارس