به سایت رسمی شرکت دریا پالا خوش آمدید

کلیات

شرکت دریا پالا

کلیات

شرکت مهندسی دریاپالا عضو جامعه مهندسان ایران بوده و در نظام رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در میان مشاوران بخش خصوصی حائز بالاترین رتبه در صنایع نفت و گاز و همچنین تولید نیرو می باشد.

تاریخچه

شرکت دریا پالا

تاریخچه

شرکت مهندسی دریاپالا (سهامی خاص) در تاریخ ۹/۶/۱۳۷۳ تحت شماره ۱۰۷۲۱۰ در تهران اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت به سرمایه یک میلیون ریال به ثبت رسیده است وسرمایه شرکت در اردیبهشت ۸۶ به مبلغ یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال افزایش یافته است.

فعالیت

شرکت دریا پالا

فعالیت

موضوع فعالیت شرکت مهندسی دریاپالا انجام و عرضه خدمات مهندسی، مشاوره ای، طراحی، بهینه سازی، مدیریت و اجرا می باشد.