به سایت رسمی شرکت دریا پالا خوش آمدید


						

شرکت دریا پالا

عضو جامعه مهندسان مشاور ایران که خود نیز عضو FIDIC است، می باشد و در گروه های مرتبط با رشته های فوق نیزبصورت مستمر, در جامعه فعالیت می نماید. همچنین شرکت مهندسی دریا پالا از سوی شرکت مهندسی و توسعه نفت شرکت ملی نفت ایران-در خصوص تعیین صلاحیت فنی مهندسین مشاور-موفق به اخذ رتبه های ذیل شده است: مشاور مدیریت در زمینه خدمات سطح الارضی صنایع نفت وگاز و با رتبه(۲) مهندس مشاور در زمینه خدمات سطح الارضی صنایع نفت وگاز و با رتبه(۳) شرکت مهندسی دریاپالا با بهره گیری از تجارب و تخصص پرسنل مجرب خود و تجهیزات کامل مهندسی اعم از نرم افزار و سخت افزارهای مهندسی و با آموزش مستمر و موثر نیروهای جوان و با ارج نهادن به نیروی خلاقه آنان امکان بسط و توسعه فعالیت های مهندسی را فراهم نموده و بدین ترتیب توانسته است طیف وسیعی از مسائل مهندسی پروژهای ارجاع شده را حل نماید.