شركت مهندسي درياپالا

English

تغییر آدرس شرکت

تهران، خیابان میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، کوچه مریم، پلاک ۱۵

کدپستی ۱۵۴۹۷۴۵۶۱۱  تلفن : (۶ خط) ۲۶۴۲۱۴۱۰  ،  فاکس : ۲۶۴۲۱۲۸۴

تغییرات در سهامداران و هیات مدیره

بخشی از سهام شرکت به شرکت های کیسون، شرکت توسعه مهندسی کیسون و شرکت فراسر واگذار گردید.

نسخه جدید وب سایت شرکت دریاپالا راه اندازی شد

به وب سایت جدید دریاپالا خوش آمدید .