شركت مهندسي درياپالا

English

پروژه ها

سوابق و تجربیات کاری شرکت مهندسی دریاپالا به تفکیک برای پروژه های دردست انجام و خاتمه یافته و برای رشته های مختلف به شرح ذیل در صفحات پیوست آورده است:

 • پروژه های در دست اجراء
  • رشته صنایع پالایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی
  • رشته خطوط انتقال نفت و گاز
  • رشته تاسیسات بالادستی و روزمینی
  • رشته تولید، توزیع انتقال نیرو
  • رشته خط انتقال و مخازن آب مشروب و تصفیه خانه آب
  • رشته تاسیسات جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب
  • سایر صنایع
 • پروژه های خاتمه یافته
  • رشته صنایع پالایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی
  • رشته خطوط انتقال نفت و گاز
  • رشته تاسیسات بالادستی و روزمینی
  • رشته تولید، توزیع انتقال نیرو
  • رشته خط انتقال و مخازن آب مشروب و تصفیه خانه آب
  • رشته تاسیسات جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب
  • سایر صنایع