شركت مهندسي درياپالا

English

مدیر عامل

مدیر عامل
محمد اسماعیل هندی
اطلاعات شخصی
نام و نام خانوادگی محمد اسماعیل هندی
تاریخ تولد ۱۳۲۵
اطلاعات تحصیلی
رشته و مدرک تحصی لیسانس مهندسی مکانیک
موسسه دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
سال اخذ مدرک ۱۳۵۲
شهر و کشور تهران – ایران
زبان خارجی و میزان تسلط انگلیسی – تسلط کامل
دوره های تخصصی

نام دوره موسسه طول دوره
تکنولوژی واحد پلی اتیلن HD ژاپن ۶ ماه
برنامه ریزی تعمیرات پالایشگاه آبادان ۶ ماه
تجارب و تخصص
طراحی و سرپرستی بخشهای فنی پروژه های صنایع نفت، پتروشیمی
و نیروگاهی
سوابق در شرکت دریاپالا

شرح کار سمت مدت
هدایت و راهبری شرکت و مذاکره با کارفرمایان مدیرعامل از سال ۷۳ تا کنون
سوابق در دیگر سازمانها
سازمان شرح کار سمت مدت
شرکت موننکو طرح سیکل ترکیبی منتظر قائم مسئول پروژه ۱ سال
تحقیقات و تکنولوژی وزارت نیرو طراحی نیروگاه بخار و امکانات ساخت داخل تجهیزات مسئولیت بخش نیروگاه ۱ سال
دفتر فنی برق تهیه نرم افزارهای CCCAD, TCCAD در

مورد طراحی سیکل آب و بخار نیروگاه حرارتی

و نیروگاه سیکل ترکیبیتدوین استاندارد نیروگاهی و شرح خدمات

کنترل پروژه های نیروگاهی

مسئول پروژه ۸ سال
شرکت مشانیر طراحی ترمودینامیکــی و هیدرولیکی واحد

۲۵۰ مگاواتـــی، بررسی طرح و نظارت بر

اجرای پروژه هــای نیروگاههای حرارتـی

۴×۱۵۰ MW طوس و۴×۲۰۰ MW اصفهان،

تهیه مشخصات فنی، ارزیابـی پیشنهــادات و

شرکت در مذاکرات فنی نیروگاههای حرارتی

فارس و توسعه طوس

رئیس گروه مکانیک ۶ سال
شرکت میتسوبیشی الکترونیک پست ۴۰۰ کیلوولت تهران پارس مهندس مکانیک ۴ ماه
شرکت گیبس اندهیل ایران پست ۴۰۰ کیلوولت تهران پارس مهندس ناظر ۱ سال
وزارت آبادانی و مسکن طرح خانه سازی مهندس تاسیسات ۶ ماه
شرکت سهامی پتروشیمی اجرای واحد پلی اتیلن برق و بخار مهندس ناظر ۳ سال
ایران و ژاپن طرح و اجرای واحدهای آب، برق و بخار مدیر تعمیرات
شرکت سهامی شیشه و گاز طراحی سیستم استفاده از دود خروجی کوره

ذوب جهت گرم کردن آب مصرفی

مدیر شیفت ۶ ماه