شركت مهندسي درياپالا

English

گواهینامه های عضویت

شرکت مهندسی دریاپالا براساس آئین نامه جاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تشخیص صلاحیت مشاوران حائز رتبه های ذیل می باشد و نائل به دریافت “گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره” آن سازمان در تاریخ ۱۹/۰۶/۸۵ شده است که جایگزین رتبه بندی قبلی می باشد:

  • · پایه یک تخصص واحد های پالایشگاه نفت و گاز وصنایع پتروشیمی
  • · پایه یک تخصص خطوط انتقال نفت و گاز
  • · پایه یک تخصص تاسیسات بالادستی و روزمینی
  • · پایه یک تخصص تولید، توزیع و انتقال نیرو

این شرکت عضو جامعه مهندسان مشاور ایران که خود نیز عضوFIDIC  است، می باشد و در گروه های مرتبط با رشته های فوق نیزبصورت مستمر, در جامعه فعالیت می نماید.

همچنین شرکت مهندسی دریا پالا از سوی شرکت مهندسی و توسعه نفت شرکت ملی نفت ایران-در خصوص تعیین صلاحیت فنی مهندسین مشاور-موفق به اخذ رتبه های ذیل شده است:

  1. مشاور مدیریت در زمینه خدمات سطح الارضی صنایع نفت وگاز و با رتبه(۲)
  2. مهندس مشاور در زمینه خدمات  سطح الارضی صنایع نفت وگاز و با رتبه(۳)

شرکت مهندسی دریاپالا با بهره گیری از تجارب و تخصص پرسنل مجرب خود و تجهیزات کامل مهندسی اعم از نرم افزار و سخت افزارهای مهندسی و با آموزش مستمر و موثر نیروهای جوان و با ارج نهادن به نیروی خلاقه آنان امکان بسط و توسعه فعالیت های مهندسی را فراهم نموده و بدین ترتیب توانسته است طیف وسیعی از مسائل مهندسی پروژهای ارجاع شده را حل نماید.