شركت مهندسي درياپالا

English

تجهیزات بازرسی و کنترل کیفیت

ردیف نام و مشخصات تعداد
۱ Ultrasonic trouble shooter(Ultra probe 500C-UE systems inc.) 1 No.
2 Insulation Resistance tester (UNILAP ISOX-NORMA) 1 Set
3 K/J Thermometer (51-Fluke) 1 Set
4 Digital Clamp-on Tester (Multitimer DL 100-UEI) 1 No.
5 Photo/Contact tachometer (EXTECH Instrument) 1 No.
6 Coating Thickness Meter-Positest (Model G& F –Defelsko) 2 No.
7 Al-Cu Coating Thickness Meter (2300-Quanix-Automation USA) 1 No.
8 Hardness Tester Type B Durometer (306 BL-PTC Instrument) 1 No.
9 Single Range Colorimeter (DC 1100-LAMOTTE) 1 No.
10 Digital Sound Level Meter (SL-120- Pacer Industries) 1 No.
11 Welding Gauge (G.A.L. Gauge Co. BRIDGECAM) 2 No.
12 Optical Flaw detector 1 Set
13 6 Switch Resistance Decade Boxes (WR 41- VECTOR-VID) 1 No.
13 Coating Thickness Gauge (Model A- Defesko) 1 No.
14 Swedish Standard (SIS 05 5900) for Surface Preparation 1 No.
15 Color Code (RAL-K7) 1 No.
16 Radio Graphic Film Viewer 1 No.