شركت مهندسي درياپالا

English

تسهیلات اداری

  • دو ساختمان اداری مجزا مجموعا” به مساحت ۲،۵۰۰ متر مربع زیربنای اداری در تهران با امکانات و تجهیزات دفتری برای حدود ۲۴۰ نفر با ۱۰ خط تلفن و مرکز تلفن با ۶۴ خط داخلی برای ساختمان شماره ۱ و ۱۲ خط تلفن و مرکز تلفن با ۱۲۸ خط داخلی برای ساختمان شماره ۲ همراه با خطوط فاکس و اینترنت مستقیم (ADSL) برای هر دو ساختمان و مرکز انتشارات و تکثیر با امکانات لازم و کتابخانه و مرکز اسناد (شامل بیش از۳،۰۰۰عنوان کتاب فنی مهندسی، استانداردها، دستورالعملها و گزارشات مهندسی)

pic1

  • دفتر اهواز به مساحت ۴۰۰ مترمربع زیر بنا با امکانات و تجهیزات دفتر برای حدود ۴۰ نفر