شركت مهندسي درياپالا

English

تغییر آدرس شرکت

تهران، خیابان میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، کوچه مریم، پلاک ۱۵

کدپستی ۱۵۴۹۷۴۵۶۱۱  تلفن : (۶ خط) ۲۶۴۲۱۴۱۰  ،  فاکس : ۲۶۴۲۱۲۸۴